องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 192
เดือนนี้ 4,861
เดือนที่แล้ว 7,163
ทั้งหมด 41,165

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติมฉบับที่ 5) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลรามราชได้ทำการแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
photo เช็คขั้นตอนขอรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5 พัน เยียวยาผลกระทบโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file สรุปประเด็นสำคัญ : ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จากแถลงการณ์ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file 5 ขั้นตอนขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคม ทางออนไลน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
photo ตรวจสอบสิทธิเพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
photo ชาวรามราชขอขอบคุณทหารเรือ นรข. อบจ.นครพนม เทศบาลตำบลเวินพระบาท ช่วยขนน้ำแก้ปัญหาภัยแรง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
photo ประกาศเรื่องปิดองค์พระธาตุพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
photo ประกาศเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
photo รณรงค์ "ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด(Covid-๑๙)" poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ITASคืออะไร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ปฏิทินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
photo แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปิดทำการด่านท้องถิ่น และด่านประเพณี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช จิตอาสาร่วมจัดทำหน้ากากอนามัย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
photo กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 ในสถานศึกษาสังกัดท้องถิ่นทุกแห่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
121 - 140 (ทั้งหมด 153 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ