ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงา

ชื่อไฟล์ : 0hZITETFri124355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้