องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 171
เดือนนี้ 4,840
เดือนที่แล้ว 7,142
ทั้งหมด 41,144

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช จัดโครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช โดยกองสวัสดิการและสังคม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่บ้่านพักเด็กแลพะครอบครัวจังหวัดนครพนม ร่วมบุรณาการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
photo องต์การบริหารส่วนตำบลรามราช โดยกองสวัสดิการสังคม ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินกิจการของสภาเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
photo ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย" ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
photo วันที่ ๙ มิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช จัดกิจกรรมปลูกป่า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๑๑๖๕/๒๕๖๓ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๘) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช นำตู้ปันสุขมาที่วัดศรีสะอาด หมู่ที่ ๒ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อยากสะดวกมากขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๑๑๖๔/๒๕๖๓ เรื่อง มาตราการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๑๑๖๓/๒๕๖๓ เรื่อง กักกังผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านด่านถาวรสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช จัดทำตู้ปันสุขเพื่อประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
81 - 100 (ทั้งหมด 153 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ