องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 3
เดือนนี้ 4,796
เดือนที่แล้ว 7,174
ทั้งหมด 41,176

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
photo กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
photo การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
photo องค์การบริหารส่วน ร่วมดำเนินการประชุมอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
photo กิจกรรม "หน้าบ้าน น่ามอง" ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
photo การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 64 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file โครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 56 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช พร้อมด้วยวิทยาลัยเทคนิคนครพนม จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ตำบลรามราช ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 66 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
photo แจ้งเตือน พายุระดับ 2 (ดีเปรสชั่น) วันที่ 18-20 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
photo ประกาศจากกรมบัญชีกลาง เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file โครงการประชุมติดตามการปฏิบัติงานและบูรณาการการทำงาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การทำพรมเช็คเท้าจากเศษผ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล และเทศบาลตำบลเวินพระบาท จัดกิจกรรมโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
41 - 60 (ทั้งหมด 153 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ