องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 14
เดือนนี้ 4,807
เดือนที่แล้ว 7,185
ทั้งหมด 41,187

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 54 |
photo การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 5/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 57 |
photo ประกาศจังหวัดนครพนม มีคำสั่งปิดสถานที่และกำหนดมาตราการป้องกันโรค COVID-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การงดให้บริการเก็บขยะชั่วคราว เนื่องจากรถขยะชำรุดเสียหาย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 68 |
photo ประกาศ วันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
photo กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 15 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 82 |
photo ประกาศเลื่อนจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล "รามราชคัพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
photo เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
photo รายชื่อโรงพยาบาลที่รับตรวจโควิด-๑๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
photo ประกาศ ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ไปรายงานตัวฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
photo ประกาศผลการนับคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 3/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 67 |
photo กิจกรรมการทำธุงอีสาน ประจำหมู่บ้านรามราช หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
photo ตัวอย่างสีบัตรเลือกตั้ง อบจ. ทั้ง 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
photo กิจกรรมการทำธุงอีสาน ประจำหมู่บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบรามราช จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การทำธุงอิสาน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
photo ขอเชิญชวนไปเลือกตั้งนายก อบจ.นครพนม และสมาชิกสภา อบจ.นครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 47 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามพระราชบัญญัติโรคติด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
21 - 40 (ทั้งหมด 153 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ