องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 8
เดือนนี้ 4,801
เดือนที่แล้ว 7,179
ทั้งหมด 41,181

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่อง ให้บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตมารายงานตัว poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตราการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตราการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม (ฉบับที่3) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file สรุป มาตราการผ่อนคลายข้อกำหนด บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ตามข้อกำหนด ฉบับที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
photo ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่4) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
photo ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
photo ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีมติให้เปิดกิจการบางประเภท poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่14 บ้านรามราช ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 54 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่14 บ้านรามราช ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
photo เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกร และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลเกิน 3 ปี ต้องปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเกษตรกร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
photo กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือน ระวัง "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน" มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 22 - 25 เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
photo ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินประกันสังคม สำหรับผู้ว่างงาน และเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
photo ขั้นตอนการขอคืนประกันค่าน้ำประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่อง ห้ามบุคคลเข้า - ออกในเขตจังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
find_in_page รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 56 |
photo ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
101 - 120 (ทั้งหมด 153 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ