องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลรามราช เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่และกำหนดประเด็นการขับเคลื่อน [23 กันยายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช และธนาคารออมสิน ได้บูรณาการร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [20 กันยายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช และธนาคารออมสิน ได้บูรณาการร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [19 กันยายน 2565]
โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2565 [10 กันยายน 2565]
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย (กันน็อค) ในเด็กเล็ก ประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรามราช [9 กันยายน 2565]
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย (กันน็อค) ในเด็กเล็ก ประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนแดงน้อย [8 กันยายน 2565]
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย (กันน็อค) ในเด็กเล็ก ประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย [7 กันยายน 2565]
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย (กันน็อค) ในเด็กเล็ก ประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินแฮ่ [6 กันยายน 2565]
โครงการอบรมการทำปลาร้าทรงเครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยศูนย์บริการคนพิการตำบลรามราช ร่วมกับ องค์การบริการส่วนตำบลรามราช โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ... [24 สิงหาคม 2565]
“โครงการสานสัมพันธ์ สร้างสายใย ครอบครัวอบอุ่น” โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลรามราช ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [9 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 10 (ทั้งหมด 115 รายการ)