องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 175
เมื่อวาน 283
เดือนนี้ 2,606
เดือนที่แล้ว 7,246
ทั้งหมด 35,141

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม ดำเนินโครงการนิเทศ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรามราช
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
photo ประกาศ เรื่องขยายเวลาการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
photo การลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สำหรับผู้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
photo โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลรามราช ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำตำบล "รามราชคัพ" poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 32 |
photo การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 6/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
photo พิธีมอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัด และเงินบำรุงขวัญ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
photo การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 30 |
photo การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 5/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 33 |
photo ประกาศจังหวัดนครพนม มีคำสั่งปิดสถานที่และกำหนดมาตราการป้องกันโรค COVID-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การงดให้บริการเก็บขยะชั่วคราว เนื่องจากรถขยะชำรุดเสียหาย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 44 |
photo ประกาศ วันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
photo กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 56 |
photo ประกาศเลื่อนจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล "รามราชคัพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
photo เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
photo รายชื่อโรงพยาบาลที่รับตรวจโควิด-๑๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
1 - 20 (ทั้งหมด 142 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ