องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง ผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 10
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file แบบบัญชีรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ส.ด.3) ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง การจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีโคและกระบือตาย
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีโคและกระบือตาย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีโคและกระบือตาย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครึ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
1 - 20 (ทั้งหมด 333 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17