ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม