ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรั

ชื่อไฟล์ : p1UtWdiThu31228.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้