องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 168
เดือนนี้ 4,837
เดือนที่แล้ว 7,139
ทั้งหมด 41,141

camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช บริจาคอาหารแห้ง บ้านท่าดอกแก้ว อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม วันที่ 1 เมษายน 2563
ผู้โพส : admin
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ให้การช่วยเหลือให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หน่ววยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช และเทศบาลเวินพระบาท
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราชร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ วัดศรีบุญเรือง ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ผู้โพส : admin
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
ผู้โพส : admin
ประมวลภาพจิตอาสาร่วมจัดทำหน้ากากอนามัย
ผู้โพส : admin
วันสตรีสากล ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้โพส : admin
งานประเพณีนมัสการองค์พระธาตุท่าอุเทน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์หนังสืออนุสรณ์งานพิธีพระราชเพลิงศพพระครูปลัดสอ ขันติโก ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2562 ณ เมรุชั่วคราวโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร บ้านบะหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสืออนุสรณ์ฯ ได้ตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้ ...
ผู้โพส : admin
41 - 50 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ