องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 167
เดือนนี้ 4,836
เดือนที่แล้ว 7,138
ทั้งหมด 41,140

camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช จัดกิจกรรมปลูกป่า
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ติดตั้งเครื่องDLTV เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช กองสวัสดิการสังคม เเจกถุงยังชีพเเละเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม(ผู้พิการทางด้านสติปัญญา)
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ต้อนรับท้องถิ่นจังหวัดนครพนม นายอินศร อุ่นใจ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช จัดทำตู้ปันสุขเพื่อประชาชน
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช จัดหาแอลกอฮอล์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันช่วยเหลือนางหวานตา นิวงษา ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลรามราช
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราชได้ดำเนินการควบคุมโรคชิคุนกุนยา และโรคไข้เลือดออก
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื่อบริเวณวัด ศูนย์เด็ก รพ.สต. และหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลรามราช
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราชร่วมกับ รพ.สต. จิตอาสาและ อปพร. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด 19 ในวันที่ 2 เมษายน 2563
ผู้โพส : admin
31 - 40 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ