องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 165
เดือนนี้ 4,834
เดือนที่แล้ว 7,136
ทั้งหมด 41,138

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช กองสวัสดิการฯ ออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครพนม จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ร่วมบริจาคสิ่งของ และบริการอาหาร ณ จุดสร้างไหลเรือไฟ
ผู้โพส : admin
โครงการประชุมติดตามการปฏิบัติงานและบูรณาการการทำงาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin
พ่นหมอกควันหมู่ที่3 บ้านแพง ป้องกันโรคชิคุนกุนยา
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563
ผู้โพส : admin
โครงการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2563
ผู้โพส : admin
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้โพส : admin
โครงการเยาวชนยุคใหม่ร่วมใจยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี 2563 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องเอชไอวี / เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และทางเพศศึกษา
ผู้โพส : admin
11 - 20 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ