องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 53
เดือนนี้ 3,314
เดือนที่แล้ว 8,562
ทั้งหมด 57,014

folder กองคลัง
insert_drive_file อำนาจหน้าที่กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview148
insert_drive_file กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146
insert_drive_file กระบวนการขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนการจัดเก็บภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150
insert_drive_file กระบวนการขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / การชำระค่าขยะมูลฝอย / ค่าธรรมเนียมอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview159

camera_alt ภาพกิจกรรม
LQ : Local Quarantine COVID 19 อบต.รามราช [9 กรกฎาคม 2564]
โครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปี ๒๕๖๔ [8 กรกฎาคม 2564]
สถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนไตรราษฎ์วิทยาคาร [29 มิถุนายน 2564]
ตำรวจท่าอุเทน มอบอุปกรณ์สำหรับจับกุมคนวิกลจริต [18 มิถุนายน 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 17/2564
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview8
photo ทีมงาน สจ มิตร กำนันสุเกียรติ ผู้ใหญ่บ้านเพลิน ประธานสภา อบต. ทรงศิลป์ มอบน้ำดื่มให้แก่ศูนย์กักตัวระดับพื้นที่ อบต.รามราช
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านศุภชัย โพธิ์สุ ส่งตัวแทนมอบน้ำดื่มให้กับศูนย์กักตัวตำบลรามราช (Local Quanrantine)
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 16/2564
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview6
photo ประธานสภา ท่านทรงศิลป์ ชนะพจน์ เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่ม ขนม และกระดาษชำระ จากร้านค้าลูกเกษตร บ้านเนินบ่อทอง นำมามอบให้แก่ศูนย์กักตัวระดับพื้นที่ อบต grade
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

folder คำสั่ง-หนังสือสั่งการ-ประกาศ-(COVID-19)-จังหวัดนครพนม
บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารหน่วยงาน
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ