ชื่อเรื่อง : รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 - 2563 โดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 1,422 รายการ

ชื่อไฟล์ : kHSN0zEThu95611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้