องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 24
เดือนนี้ 4,817
เดือนที่แล้ว 7,195
ทั้งหมด 41,197

วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา
รายละเอียด : " วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา" เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมโดยการบริหารงานของ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรม "วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา" สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามนโยบายของสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้การช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 12 อำเภอ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม อำเภอท่าอุเทน ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือ นายปริญญา ชนะดิษฐ์ อายุ 48 ปี ผู้พิการ ประกอบอาชีพทำนา อาศัยอยู่เพียงลำพัง ณ บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 6 บ้านโพนก่อ ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประกอบอาชีพทำนา เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000.- บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ