องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 14.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview36
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview37

image จดหมายข่าว
สภาเด็กและเยาวชนตำบลรามราช ปี พ.ศ. 2565 [23 มิถุนายน 2565]
เชิญชวนร่วมทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 [4 มีนาคม 2565]
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งและลำดับที่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง... [1 พฤศจิกายน 2564]
กองสวัสดิการสังคม อบต.รามราช พร้อมด้วย สภาเด็กและเยาวชนตำบลรามราช ดำเนินงานตามโครงการวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2564 [23 กันยายน 2564]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น บ้านรามราช หมู่ที่ 14 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลรามราช เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่และกำหนดประเด็นการขับเคลื่อน [23 กันยายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช และธนาคารออมสิน ได้บูรณาการร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [20 กันยายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช และธนาคารออมสิน ได้บูรณาการร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [19 กันยายน 2565]
โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2565 [10 กันยายน 2565]
 
thumb_up facebook
ข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอปรับปรุง
facebook รอปรับปรุง
facebook รอปรับปรุง
facebook

คลิกที่นี้ Facebook อบต.รามราช

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021957323520

facebook
ข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รอปรับปรุง
facebook

รอปรับปรุง
facebook

รอปรับปรุง
facebook

คลิกที่นี้ Facebook อบต.รามราช

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021957323520